Renovering af parken

Parken vil I foråret/sommeren 2018 blive åbnet mere op og det gamle skur vil midlertidigt blive flyttet ned bagerst I parken. Maleriet malet af Tina Bendtz vil blive sat op på hegnet indtil videre. Langs Ønskevej, vil der blive anlagt en petanq bane på 3 x 12 meter.

Maleri af Tina Bendtz – Liseleje fiskerne

På næste generalforsamling I oktober måned 2018, vil vi fremlægge muligheder for nyt væreskur samt installering af lys/strøm og budget herfor til godkendelse.