Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Regelsæt for Lauget af Ishusets brugere

§ 1. Laugets navn er "Lauget af Ishusets brugere". Dets hjemsted er ved det gamle Ishus på stejlepladsen v/Classensvej, 3360 Liseleje. Lauget er tilsluttet Liseleje Borgerforening og underkastet dennes love og bestemmelser.

§ 2. Laugets formål er at fremme og forbedre mulighederne for fritidsfiskerne i Liseleje.

§ 3. Som medlem af Lauget kan optages enhver person, der foretager fritidsfiskeri med jolle fra Liseleje mole eller strand. Dog er betingelsen, at brugeren bor i Liseleje, Melby eller Asserbo og forudsætning for medlemskab er, at der bevisligt betales bådplads til Naturstyrelsen, samt at pågældende fritidsfisker er medlem af Liseleje Borgerforening.

Stk. 2. Ishuset må ikke benyttes erhvervsmæssigt.

§ 4. Indtil videre kan der maksimalt være otte medlemmer som brugere af ishuset. Nye brugere skal, før deres grej kan opbevares i Ishuset, tage kontakt til Liseleje Borgerforenings bestyrelse med henblik på udfærdigelse af aftale, kontrakt m.v. Liseleje Borgerforenings bestyrelse varetager tilskrivning samt evt. venteliste efter ”Først til mølle”-princippet.

§ 5. Hvert medlem kan maksimalt have følgende opbevaret:

  • En trillebør
  • En kasse garn
  • Et sæt årer
  • En påhængsmotor

Stk. 2. Der må i Ishuset ikke opbevares benzin og andre brændbare væsker.

§ 6. Lauget skal udpege en kontaktperson, som kan stå for den løbende kontakt til Liseleje Borgerforenings bestyrelse.

Stk. 2. Laugets daglige opgaver varetages af medlemmerne.

§ 7. Lauget er ansvarlig for den indvendige og udvendige orden i og omkring Ishuset, og det  påhviler Lauget at holde arealet omkring Ishuset ryddet for affald af enhver art.

Stk. 2. Lauget er økonomisk ansvarlig for diverse småreparationer såsom knuste ruder, bortkomne eller knækkede nøgler og lignende.

Stk. 3. Liseleje Borgerforening er ansvarlig for større vedligeholdelsesudgifter i og omkring Ishuset.

§ 8. Som brugere af Ishuset påhviler det ethvert medlem af Lauget at indbetale et af Liseleje Borgerforenings bestyrelse nærmere fastsat beløb en gang årligt, der ubeskåret skal gå til vedligeholdelse af Ishuset.

Stk. 2. Dette beløb opkræves samtidig med, og er tillagt, det til enhver tid af generalforsamlingen fastlagte kontigentbeløb.

§ 9. Minimum to gange årligt påhviler det medlemmer af Lauget at deltage i en fælles arbejdsdag i samarbejde med, og fastlagt af, Liseleje Borgerforenings bestyrelse.

§ 10. Liseleje Borgerforening påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på personer eller ting i forbindelse med opbevaring i og brug af Ishuset.

§ 11. Det er ikke tilladt laugets medlemmer at benytte eller på anden måde håndtere de af Liseleje Borgerforenings effekter, som opbevares i Ishuset.

§ 12. Da bygningen er bevaringsværdig, forbeholder Liseleje Borgerforenings bestyrelse sig ret til, med en måneds varsel, at opsige samtlige brugsretter, hvis bygningen tager skade, eller Laugets medlemmer ikke overholder det regelsæt, som fremgår af denne kontrakt.

Stk. 2. Liseleje Borgerforenings bestyrelse kan ligeledes til hver en tid opsige medlemskabet, og dermed brugsretten af Ishuset, for hver enkelt bruger med en måneds varsel.

Stk. 3. Er der tale om grovere misligholdelse af kontrakten o. lign., kan medlemmer af Lauget opsiges med øjeblikkeligt varsel.

Stk. 4. Ved opsigelse af medlemskabet er den enkelte bruger ansvarlig for straks af aflevere nøglen til Ishuset til Liseleje Borgerforenings formand, samt at rydde Ishuset for egne effekter samt fiskegrej.

 

Tilbage til startsiden

 

 
Du er her: Forside Praktisk info Regler for brug af ishuset